Christian Larvidsen Nyborg, Addresse til det Engelske Sprogs Læssning Korteligen (1698)