Skip to main content

Jean Sterpin, Institutiones Glotticae, seu Grammatica Triplex, Linguae Gallicae, Anglicae nec non Danicae Praecepta Methodicè Complectens (1660?)