Thomas Worthington, The Holy Bible (Douai Version) (1609)